Suomen Petanque-Liitto ry

SM-mitalistit kautta aikojen
Veteraanit ja yli 50-vuotiaat

( Kaikki - Miehet - Naiset - Juniorit - Nuoremmat juniorit - Seurat )


Tilanne vuoden 2008 jälkeen:

(Lista on järjestetty mitalien yhteismäärän mukaan, muillakin tavoilla sen voisi tietysti järjestää.)

NimiYhteensäKultaaHopeaaPronssia
Viljo Stenberg7331
Tuomo Lehtinen53-2
Esa Kouvonen5212
Heikki Haapanen33--
Lasse Pakkanen33--
Simo Kukkonen32-1
Seppo Tuominen312-
Tapio Laine211-
Reino Kaartinen211-
Eero Ravantti21-1
Pekka Urponen2-11
Eero Vaahtera2-11
Jussi Salminen2-11
Jorma Mäkitalo2-11
Reijo Taka-Eilola2-11
Pauli Mehtonen2-11
Mikko Lahti11--
Erkki Pohjanoksa11--
Seppo Havukainen11--
Teuvo Jokiniemi11--
Olavi Nieminen1-1-
Tauno Lahdenperä1-1-
Tapani Terho1-1-
Erkki Hyttinen1-1-
Mikko Neuvonen1-1-
Matti Lehtimäki1-1-
Vesa Ala-Kulju1-1-
Matti Manninen1-1-
Esko Nenonen1-1-
Pekka Kokkonen1-1-
Harry Uschanov1-1-
Tapio Välimaa1-1-
Reijo Sainio1-1-
Kari Ahonen1--1
Jorma Lahtinen1--1
Martti Hokkanen1--1
Tuukka Syrjänen1--1
Rainet Kukkonen1--1
Ari Luoma1--1
Erkki Hätönen1--1
Veijo Jääskeläinen1--1
Leevi Myllymäki1--1
Pekka Jokinen1--1
Matti Kaseva1--1
Kai Aalto1--1
Pekka Barck1--1
Seppo Järvisalo1--1
Daniel Duhamel1--1
Pentti Mehtonen1--1
Aarne Alho1--1
Paavo Ranne1--1
Yhteensä82242731


Tilanne vuoden 2006 jälkeen:

(Lista on järjestetty mitalien yhteismäärän mukaan, muillakin tavoilla sen voisi tietysti järjestää.)

NimiYhteensäKultaaHopeaaPronssia
Tuomo Lehtinen541-
Viljo Stenberg541-
Harry Ulvi321-
Tauno Sevon211-
Jorma Lahtinen2-2-
Seppo Kaukiainen2-11
Rauno Kallio2--2
Irja Haljoki11--
Mikko Haljoki11--
Heikki Kananen11--
Matti Ruotsalainen11--
Pentti Sutinen11--
Matti Kaseva11--
Pekka Barck11--
Kai Aalto11--
Reijo Pusa11--
Tuula Ahola1-1-
Toivo Ahola1-1-
Kari Ahonen1-1-
Maaret Komsi1-1-
Juha Komsi1-1-
Toivo Rokkanen1-1-
Eila Kankare1-1-
Esko Korhonen1-1-
Matti Lapveteläinen1-1-
Harri Näsilä1-1-
Henri Palmqvist1-1-
Pekka Kokkonen1-1-
Harry Uschanov1-1-
Martti Hokkanen1--1
Seppo Jalonen1--1
Juhani Sucksdorff1--1
Pekka Åhman1--1
Raimo Vakkari1--1
Pekka Koivunen1--1
Timo Aalto1--1
Jussi Salminen1--1
Tapio Sappinen1--1
Jari Nieminen1--1
Pertti Taipale1--1
Pekka Urponen1--1
Vesa Tuominen1--1
Lasse Pakkanen1--1
Seppo Havukainen1--1
Markku Pellikainen1--1
Mikko Neuvonen1--1
Yhteensä60202020