Suomen Petanque-Liitto ry

SM-mitalistit kautta aikojen
Juniorit

( Kaikki - Miehet - Naiset - Nuoremmat juniorit - Veteraanit - Seurat )


(Juniorien yleisessä/miesten/naisten sarjassa saamat mitalit on merkitty miesten/naisten tilastoon.)

Tilanne vuoden 2008 jälkeen:

(Lista on järjestetty mitalien yhteismäärän mukaan, muillakin tavoilla sen voisi tietysti järjestää.)

NimiYhteensäKultaaHopeaaPronssia
Jussi Lehti12651
Ville Punta12444
Mikko Talja11731
Mikko Kamppuri11542
Joel Anttonen11245
Tommi Talja10721
Kimmo Rantanen9531
Salim Fadillioglu9342
Jukka-Pekka Kimari9225
Simo Olkinuora8233
Jani Saarinen8152
Henry Myyryläinen7412
Tero Haapanen7331
Mikko Lehti7331
Aleksi Leskinen7133
Kenshi Kobe64-2
Pontus Vainionpää633-
Miska Nieminen523-
Henri Lukka5131
Olli Sinnemaa5122
Ville Järvi5-14
Marko Ahola5--5
Miikka Kouvonen4121
Juha-Pekka Siro4121
Tuomas Leskinen41-3
Kalle Järvi3111
Laura Kyllönen3111
Ville Piipponen31-2
Olli Rinne31-2
Jussi Savolainen3-21
Mikko Melamies3-21
Mika Mononen3-12
Roope Kortela3--3
Markus Sohlman22--
Mika Ahonen211-
Joni Laaksonen211-
Toni Kallinki211-
Arttu Poikolainen211-
Johannes Kajander211-
Lauri Lantto211-
Veli-Pekka Tolonen211-
Jani Ruuskanen21-1
Iiro Panula2-2-
Tino Helmi2-11
Aku Haljoki2--2
Oskari Siren2--2
Kaisa Kimari2--2
Ville Sappinen11--
Antti Riihikanto11--
Veli-Matti Myllymäki11--
Janne Mansikkamäki11--
Yannick Pelletier11--
Mikael Gripenberg11--
Matti Ihalainen11--
Jukka-Pekka Strand11--
Markus Aaltonen11--
Otto Rinne11--
Jami Lamberg1-1-
Juha Nuto1-1-
Ilkka Metsäsalo1-1-
Jarno Mansikka1-1-
Juho Heikkinen1-1-
Katja Lehti1-1-
Jan Pakarinen1-1-
Yannick Duhamel1-1-
Paavo Rinkkala1-1-
Eero Ylivarvi1-1-
Thanakorn Singthong1-1-
Sami Lukka1--1
Kalle Suvilehto1--1
Mika Pietilä1--1
Joonas Ollikainen1--1
Tuomas Parviainen1--1
Toni Lindholm1--1
Joonas Paalasmaa1--1
Heini Strand1--1
Olli Huoviala1--1
Tuukka Airaksinen1--1
Tuukka Hursti1--1
Janne Martikainen1--1
Hanna Alkila1--1
Mari Lohman1--1
Millamaija Koskelin1--1
Eveliina Ylivarvi1--1
Ville Pyykkö1--1
Matias Anttonen1--1
Saku Talja1--1
Yhteensä279939393